Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2008

jason mraz στιχοι

'cause i'm drinking all, all the tears that you cry.. and i don't want to know my ending,mmmmm......
i just say i wanna know when i begun, i wanna know when i begun, i wanna know where it started from where it all had started from......

Δεν υπάρχουν σχόλια: